Подходящ е за персонално присъствие в Интернет или за новооткрита фирма и началното и появяване пред широката аудитория с цел популяризиране (след което сайта може да бъде разширен и допълнен).
Дава Ви възможност да покажете на света кой/кои сте Вие, какви са Вашите интереси, какво според Вас е важно другите да знаят, с какво можете да им помогнете и т.н.
Състои се от една начална /главна страница и 1-2 вътрешни/допълнителни.
Подходящ е за стартиране на малки и средно големи фирми или такива с не много голям обем на информацията
Чрез него ще покажете на своите клиенти какво представлява Вашата фирма, какви продукти или услуги предлагате, какви са Вашите най-силни страни, къде могат да Ви намерят.        
Състои се от проектиране, изграждане и дизайн на една начална/главна страница и 10 вътрешни/допълнителни.
Подходящ е за постоянно присъствие на фирми в Интернет с по - голям обем информация.Дава Ви възможност да покажете на своите клиенти и партньори какво представлява Вашата фирма, какви продукти или услуги предлагате, къде могат да Ви намерят и какво ново да очакват от Вас.
Състои се от проектиране, изграждане и дизайн на една начална/главна страница и 25 вътрешни/допълнителни.